Un equip de gestors i advocats al servei d’inmigrants, treballadors i estudiants estrangers a Espanya.

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i deixi a les nostres mans totes les seves gestions d’estrangeria.

RÈGIM GENERAL

 • Renovació de l’autorització de residencia i treball
 • Expedients de reagrupació familiar
 • Tramitació del’ informe d’habitatge per a la reagrupació familiar
 • Residència por circumstàncies excepcionals:
 1. Residència per arrelament social
 2. Residència per arrelament laboral
 3. Residència per arrelament  familiar

Residència no lucrativa

 • Autorització inicial de residència i treball per compte aliena
 • Gestió de l’oferta de treball davant el SEPE / SOC
 • Autorització inicial de residència i treball per compte pròpia
 • Modificació d’autorització de residència a autorització de residència i treball
 • Modificació d’autorització de residència i treball compte aliena a compte pròpia
 • Renovació de l’autorització de residència
 • Autorització de residencia y excepció de permís de treball
 • Sol·licitud de NIE de no residents
 • Sol·licitud de Cèdula d’ Inscripció

RÈGIM COMUNITARI

 • Sol·licitud de tarja de familiar de comunitari
 • Renovació de tarja de familiar de comunitari
 • Inscripció  en el Registro de Ciutadans de la UE
 • Modificació de tarja de familiar de comunitari a Règim general

ESTUDIANTS

 • Sol·licitud de tarja de estància per estudis
 • Renovació de tarja de estudiant
 • Autorització de treball per estudiants
 • Reagrupació de familiars d’estudiants
 • Modificació de tarja d’estudiants  a residència

NACIONALITAT I ESTAT CIVIL

 • Expedient de nacionalitat por residència davant el Registre Civil
 • Tramitació de l’informe de nacionalitat a la Comissaria de Policia
 • Acceptació de la nacionalitat
 • Expedients de nacionalitat per opció
 • Expedients de nacionalitat amb valor de simple presumpció
 • Rectificacions de certificacions de naixement
 • Expedientes de matrimoni civil
 • Inscripció de matrimonis celebrats  fora d’España
 • Trasllat d’ expedients del Registre Civil Central al local

RECURSOS

 • Recursos d’alçada, de reposició i extraordinari de revisió davant qualsevol  òrgan de
 •  l’ Administració
 • Recursos Contenciós-Administratiu davant qualsevol instància judicial
 • Queixes  davant el Síndic de Greuges.

HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS

 • Sol·licitud d’ homologació de títols universitaris
 • Sol·licitud de convalidació de títols no universitaris
 • Sol·licitud de reconeixement  de títols  expedits  en la Unió Europea

logo-consultanosCONSULTA’NS6 − = 4


 

Actualidad

Modificació de la Llei de turisme de Catalunya

Els hi comuniquem les modificacions normatives establertes com a conseqüència de la publicació de la llei 5/2017...

Leer más

Campaña Renta 2016/2017

Las novedades en la declaración: La campaña de la Renta 2016, arranca el 5 de abril para la presentación tele...

Leer más

Sabies que?

Els dissabtes ja no són dies hàbils en els terminis de compliment amb l'administració. El calendari de dies i...

Leer más

Trámites para abrir un comercio en Barcelona

www.barcelona.cat ofrece en su web información con consejos y recursos útiles a la hora de abrir un comercio...

Leer más