L’administrador respondrà amb el seu patrimoni pels deutes

Posted by:

Els administradors que no prenguin mesures immediates davant el deteriorament dels comptes de l’empresa hauran de respondre amb el seu patrimoni. Així ho estableix una decisió del Govern, que ha optat per no prorrogar un Decret que salvaguardava el patrimoni dels administradors d’empreses amb dificultats als anys de la crisi.

El Reial Decret-Llei 10/2008, de 12 de desembre, que va prendre mesures financeres per la millora de la liquidesa de les petites i mitjanes empreses i altres mesures econòmiques complementàries, va introduir un règim extraordinari i temporal, d’excepció a les obligacions en un màxim de dos mesos des de que l’administrador coneixi la fallida de reducció obligatòria de capital per pèrdues i de dissolució per pèrdues greus. Aquest règim s’ha prorrogat cada any des d’aleshores, pero l’Executiu ha decidit no mantenir-lo al 2015.

El règim es va establir a l’inici de la crisi, quan aquesta era d’incerta duració i efectes, amb caràcter temporal, i s’ha anat renovant, en ocasions al límit dels dos mesos posteriors a la fi de l’exercici, fins ara. No obstant, a partir d’aquesta decisió s’haurà de convocar la junta en dos mesos i les opcions serán reduir capital o dissoldre la societat.

edarassessors

About the Author:

Asesoría creada en el 2002 en Badalona, Barcelona, fruto de la inquietud de sus socios fundadores. Nuestro objetivo ha sido especializarnos en la pequeña y mediana empresa, así como en los profesionales y particulares ofreciendo un asesoramiento integral dentro de los ámbitos Fiscal, Contable, Laboral y Mercantil, así como servicios integrales para inmigrantes residentes en la Comunitat Autònoma de Catalunya Leer más